Monstret Richard Falk.

Du minns att jag för någon vecka sen skrev om världens och TT:s allmänna antisemitiska hat, mannen som numera styr detta hat i FN:s ”människorätts”råd, UNHRC, är Richard Falk, välkänd självhatande jude, även om han hatar det mesta utom FN, som ger honom en otrolig lön för att hata. Han är djinnen bakom, precis som Hjertén länge var den som drev TT:s israelhat framåt till hans pensionering. Inte för att han inte hade hunnit lära upp sina medarbetare inför framtiden.

Falk har nu också gjort bort sig inför Holland, se följande artikel.

Nederländska parlamentariker: avskeda Richard Falk

Av Gil Ronen

Först Publicerat: 2013/02/01, 10:28

De holländska parlamentsledamöterna Geert Wilders och Raymond de Roon sade i veckan att de är bestörta inför jämförelsen av FN:s särskilde rapportör om palestinska mänskliga rättigheter Richard Falk mellan terrorgruppen Hamas och holländska motståndet mot den tyska ockupationen av Holland under andra världskriget.

De förebrådde Falk för en ”total avsaknad av insikt” och kallade hans ord ”vidriga”.

Med hänvisning till tidigare kommentarer från det amerikanska FN-sändebudet Susan Riceo om att andra uttalanden från Falk skadat trovärdigheten hos FN, bad de sin regering att främja omedelbar uppsägning av den särskilda rapportören och bryta all kontakt med honom.

Följande frågor har lämnats in av De Roon och Wilders, båda från Partiet för Frihet, till utrikesministern, med hänvisning till uttalanden från FN:s särskilde rapportör för den så kallade ”palestinska myndigheten”:

1. Har du tagit del av de kommentarerna från FN:s särskilde rapportör Richard Falk, att rentvå Hamas’ terrordåd genom att jämföra dessa med motståndshandlingar i Holland under andra världskriget?

2. Inser ni att missilbombardemanget av Hamas mot Israel strävar efter att få så många israeliska civila offer som möjligt och inte har något som helst militärt mål, medan motståndshandlingarna i Holland under andra världskriget enbart syftade till att sabotera en militär ockupation?

3. Accepterar du att förekomsten av staten Israel är ett legitimt mål för Hamas avsikt att förstöra detta, medan den tyska ockupationen av Holland var illegitim och det holländska motståndets syfte var att avsluta den illegitima tyska ockupationen?

4. Anser ni att denna jämförelse av FN:s särskilda rapportör är motbjudande och visar en total brist på insikt?

5. Vet du att den här FN:s särskilda rapportör tidigare upprepade gånger krävt bojkott av staten Israel och mot andra som bedriver affärer med denna stat?

6. Motsäger du yttrandet från den amerikanske ambassadören i FN, Susan Rice, att dessa kommentarer från Falk var ”oansvariga och oacceptabla” och förstör klimatet för en fredlig lösning, och att hans fortsatta tjänst i rollen som FN:s särskilda rapportör skadar FN:s trovärdighet?

7. Anser ni att det är hög tid att denna Richard Falk avskedas summariskt? Om inte, varför inte? Om så är fallet, vad tänker du göra för att stödja det?

8. Kommer du att informera FN att under tiden kommer Holland att undvika all kontakt med Richard Falk? Om inte, varför inte?


Steven Plauts långa artikel om monstret Richard Falk:

Medarbetare i kriget mot judarna: Richard A. Falk

December 4, 2009 av Steven Plaut

Det är lite synd att Richard A. Falk, professor emeritus i internationell rätt och praxis från Princeton, inte kan gå tillbaka i tiden i någon form av tidsmaskin till högerns historiska oförrätter. Om han kunde, är det ingen tvekan alls att han skulle se över och åter iscensätta Nürnbergrättegångarna som utfördes av de allierade efter andra världskriget, så att ledarna för USA och Storbritannien var de åtalade i stället. Trots allt, från 1945 och framåt gjorde de allierade sig skyldiga till ”ockupation”. Tidigare hade de även vågat använda militärt våld mot den tyska terrorismen, hade orsakat tyska civila dödsoffer i sina tidigare militära angrepp och luftbombningar och sedan olagligt koloniserat tyska territorier . Om det var upp till Falk skulle Nürnbergrättegångarna har ägnats åt att åtala Europas judar för att ha orsakat så mycket problem för de stackars oskyldiga tyskarna.

Falk är inte bara en av de värsta medarbetarna i det akademiska kriget mot judarna, han är också USA:s ledande utövare av Orwellsk inversion. För Falk är Amerika ett fascistiskt monster, medan världens fascistiska och totalitära vidunder är demokratiska enklaver av frihet. För honom är Israel terrorist och angripare, medan de arabiska terroristerna är oskyldiga offer och fredsälskande progressiva. För honom är Israel ett nazist-liknande land som utövar folkmord, medan de folkmordsbenägna Islamofascisterna inom Hamas och deras uppbackare bara är demonstranter mot social ojämlikhet i Israel. För honom är terroristernas angrepp mot judar verkligen en strävan efter fred, medan självförsvar av Israel är kriminellt, terrorism, aggression och folkmord.

Så vem exakt är Richard Falk? Han är i grunden en Ivy League-version av Ward Churchill. Han har beskrivit sig själv som en ”assimilad jude med ett virtuellt förnekande av till och med den etniska sidan av sin judiskhet.” Enligt Martin Peretz i New Republic, ”Ja, låt mig försäkra er, är denna hatare av Israel en jude. Och också ja, denne hatare av Amerika är också amerikan. ”Falks enda intresse av sitt judiska ursprung är när han kan använda det som en påk mot Israel och andra judar. Enligt en rapport kan Falk ha konverterat till Bahai religionen. Falks hustru är en turkisk muslim.

Och vad är Falks agenda? När han adresserade en publik med anhängare av den anti-israeliska organisationen ”Sabeel,” talade Falk sålunda: ”Under en fråge- och svarsperiod efter kommentarer från Richard Falk, FN:s särskilde rapportör för mänskliga rättigheter i de palestinska områdena, uppmanade en person i publiken människor att ”rösta bort den judiska staten från dess existens.” Entusiastiska applåder utbröt upp och ner i bänkarna. ”För Falk är det självklart att Israel måste förintas. Han kan inte tänka mig någon form av Mellanöstern-”fred” där judarna inte har drivits i havet. Med hans egna ord, ”Om vi ??ska föreställa oss fred, måste vi sluta tänka på den konventionella tvåstatslösningen, denna idé om två folk som lever i separata stater skulle vara en katastrof.”

Men det finns så mycket mer! Falk är en konspirationsfanatiker som är involverad till hårfästet i ”911 Truth” en konspirationskult, som hävdar att Bush-administrationen faktiskt låg bakom attackerna mot World Trade Center i USA. Falk har om och om igen upprepat  hans ”misstanke” att höga amerikanska tjänstemän, tillsammans med skändliga judiska neokonservativa, var de verkliga syndarna som organiserade attackerna mot World Trade Center och på Pentagon. Falk skrev ett sykofantiskt förord till en konspirations-”bok” med en David Ray Griffin, ”The New Pearl Harbor”. Falk kämpade för ”boken” och hjälpte till att få en förläggare. Här är Falks uttalande om 9/11:

”Såvitt jag kan säga, är den verkliga förklaringen en allmänt delad rädsla om vilka onda krafter som kan ligga under de ovända stenarna vad gäller en fullständig och ärlig undersökning av 9/11. Ända sedan morden på 1960-talet av John F. Kennedy, Martin Luther King, och Malcolm X har det förts en kraftfull kampanj mot ”konspirationsteorier” som har fått alla som vågar ifrågasätta den officiella historien att stämplas som en knasbulle eller någon slags rubbad bråkstake. I detta opinionsklimatet skulle någon politisk kandidat till höga ämbeten som vågade höja tvivel om den officiella versionen av 9/11, omedelbart stämplas som olämplig, och skulle förlora all politisk trovärdighet. Det är omöjligt att tävla i någon offentlig arena i USA om en person framstår som en ‘9/11-tvivlare.”

När han skriver i Middle East Quarterly (Winter 2002) om ”Palestinaprofessorer,” konstaterade Martin Kramer att ”utvinna … ex cathedra-domar från Falk är ett enkelt företag.” tillade Kramer: ”Jag har inte sett Falks auktoritet åberopas så vördnadsfullt sedan min egen studietid vid Princeton. Då var han den ledande campus-entusiasten för Ayatollah Khomeini. ”Skildringen av Khomeini som fanatisk, reaktionär, och innehavare av råa fördomar verkar övertygande falskt”, skrev han 1979. ”Iran kan ännu ge oss en desperat nödvändig modell av en human regering i ett land i tredje världen.” Jag minns honom väl presidera över en ”Teach-In” till stöd för revolutionen, som skulle stoppa brott mot mänskliga rättigheter i Iran. Och jag minns hur studerande groupies fanatiskt applåderade, som hypnotiserade.”

Falks lista av publikationer är en ensidig anklagelse mot allt från Västvärlden och en ensidig ursäkt för allt anti-västerländskt. Han var en tidig lismare för Ayatollah Khomeini, publicerade i New York Times den 16 februari 1979 en snutt som hette ”Lita på Khomeini.” The New Republic säger att Falk ansåg Ayatollah vara Messias. Falk var också en cheerleader för de röda khmererna. Han skriver regelbundet för brutalt antiamerikanska och antisemitiska webbplatser som ”Counterpunch” och ”Znet.”

Kramer tillägger: ”Falk är känd för sin en_storlek_passar_alla-definition av krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten.” Så, ”1998 … varnade han tjänstemän med ansvar för genomförandet av FN:s sanktioner mot Irak för deras ”brottsliga ansvar för delaktighet i genomförandet av brott mot mänskligheten.” Envisheten hos amerikanska ledare vid genomförandet av sanktionerna ”utsätter dem för potentiellt straffrättsligt ansvar.”

Naturligtvis ser Falk också konspirationer som begåtts av neokonservativa (dvs judar) mot extremt vänsterorienterade akademiker. Han tycker: ”.Det är ingen tvekan om att högern gör ett gemensamt försök att skrämma professorer som förespråkar kritiska synpunkter, särskilt om Mellanösternfrågor och Bushs presidentskap” Att driva hem hans poäng var han en cheerleader och apologet för Ward Churchill när denne avvisade de amerikanska offren för 9-11 som ”små Eichmanns.”

Falk har gått våldsamt emot de allierades befrielse av Irak. Han beskrev invasionen som ett ”anfallskrig” av USA och dess allierade, och – naturligtvis – även jämförde det med de brott de tyska nazisterna ägnade sig åt under andra världskriget. Orwellska inversioner där nazister är involverade är Falks favoritmetafor, och han verkar komponera flera före frukost varje dag. På andra håll har han sagt: ”Det är inte en oansvarig överdrift att associera behandlingen av palestinierna med kriminaliserade naziminnen av kollektiva illdåd.” Han jämförde en justitieminister som John Ashcrof med de nazistiska konspiratörerna som satte den tyska riksdagen i brand.

Falk avfärdar den inhemska lagen om förbättrad säkerhet och Patriot Act som ”svepande befogenheter” som representerar en ”glidning mot fascismen.” Han fördömer rutinmässigt USA för att vara en imperialistisk makt, ett imperium. År 2003 publicerade han en loska: ”Kommer Imperiet att vara fascistiskt?” Där insisterar han på att terrorvarningar och hotbedömningar är verktyg som används av den amerikanska regeringen för att skrämma och kontrollera allmänheten. Han har krävt att amerikanska suveräniteten begränsas och utsätts för en ”Global Peoples’ Assembly”, en styrelse vars medlemmar skulle ”representera det globala folkets röst i handling och beslutsfattande.” Du vet, folk som Hugo Chavez och Muammar Khaddafi , som skulle avgöra vad Amerika kan och inte kan göra.

Men Falks speciella fientlighet är reserverad för Israel. Han har i årtionden försökt få Israel utplånat. Och den meritlista som kvalificerade honom att tjäna som särskild utredare av ”israeliska krigsförbrytelser” på uppdrag av FN! Under 2007 publicerade Falk ”Tassande mot en palestinsk Förintelse” där han skrev att det inte var en ”oansvarig överdrift att associera behandlingen av palestinierna (av Israel)” med ”kriminaliserade nazistiska vittnesbörd om kollektiva illdåd.” Hans titel är ett genomskinligt plagiat av titeln på en bok av Robert Bork, ”Slouching Against Gemorrah.” Artikeln kan vara Falks mest öppet skrivna antisemitiska attack. I den anklagar han Israel för att misshandla palestinier på en skala som är jämförbar med den nazistiska förintelsen av judar. Han skriver:

”Är det en oansvarig överdrift att associera behandlingen av palestinierna med dessa kriminaliserade nazistiska vittnesbörd om kollektiva illdåd? Jag tror inte det. Den senaste utvecklingen i Gaza är särskilt oroande eftersom de så levande uttrycker medveten vilja hos Israel [jämför med denna länk] och dess allierade att underkasta en hel mänsklig gemenskap livsfarliga grymma förhållanden. Påståendet att detta mönster av beteende är en blivande förintelse är en ganska desperat vädjan till världens regeringar och den internationella opinionen att agera snabbt för att förhindra att de nuvarande folkmordstendenserna kulminerar i en kollektiv tragedi. Om någonsin etiken i ”ett ansvar att skydda” som nyligen antogs av FN:s säkerhetsråd som grund för ”humanitär intervention” är tillämplig, skulle det vara att agera nu för att börja skydda folket i Gaza från ytterligare smärta och lidande.”

Falk fortsatte sedan att argumentera för att den svåra situationen för palestinierna är värre än offren för folkmordet i Rwanda: ”Men Gaza är moraliskt mycket värre (än Rwanda), även om den än inte rfesulterat i massdöd.” Denna enda mening sammanfattar alla meningslösheter Falk någonsin har uppfunnit.

Jonathan Kay avfärdade i den kanadensiska National Post, Falk som en anti-judisk bigott och som ”anti-Israel torped”

”Falk anklagar Israel för att ha ‘folkmordstendenser’ och kallar det internationella svaret på situationen i Gaza ”moraliskt mycket värre ”än dess svar på folkmordet i Ruanda 1994 (dödssiffran: 800.000) och Srebrenica – trots att det inte finns en enda instans av att Israel har genomfört ett program för att medvetet ha dödat civila i Gaza, än mindre massmord.”

Artikeln avslutas med att förklara, ”Att fortsätta med Israels politik är verkligen folkmord och riskerar att förstöra ett helt palestinskt samhälle som är en integrerad del av en etnisk helhet. Det är detta perspektiv som gör det  lämpligt med varningen om en palestinsk förintelse i vardande, och bör påminna världen om det berömda löftet efter nazismen om ”aldrig mer”. Vilken skandal att föreställa sig att denna okunniga ideolog är ”expert” på vilken UNHRC har anförtrott sin undersökningsgrupp i Gaza och på Västbanken. I själva verket, trots sina gälla åsikter vet Falk uppenbarligen inte någonting om Gaza och Västbanken. ”Nej, Falk står inte lägre än att försöka utnyttja varje tillstymmelse till judiskt lidande i historien för att demonisera Israel, även om uttrycket ”Never Again ”myntades efter Förintelsen under andra världskriget.

Det finns nästan ingen förvrängning av sanningen som Falk inte kommer att utnyttja när han genomför sin personliga jihad mot Israel. Han försvarar ”valet” av Hamas i Gaza som en ”rättvist val.” Hans bevis? Jimmy Carter sa det. Han inverterar medvetet historien helt i Orwells stil. Hamas har sökt vapenvila med Israel, men Israel fortsätter att bryta mot dem, enligt den ”lärda” professorn. Israel och USA är alla skyldiga till uppkomsten av Hamas hegemoni i Gaza, tycker Falk eftersom Israel inte har kapitulerat tillräckligt inför cheferna för PLO, och USA inte har lyckats  tvinga Israel att göra det: ”De senaste vändningarna i politikens behov förklarar i ett större sammanhang Israels vägran att nå en rimlig kompromiss med det palestinska folket sedan 1967.” Den rimliga kompromiss palestinierna söker är naturligtvis Israels fullständiga förintelse.

År 2001, när han pensionerades från Princeton, beslöt den felaktigt benämnda FN: s kommission för ”mänskliga rättigheter”, att sända en partisk ”utredning” för att krossa Israel över dess förmodade kränkningar av de mänskliga rättigheterna. Falk var en av tre utvalda medlemmar. De andra två var också välkända anti anti-Israeler: John Dugard, en sydafrikansk från Leiden University i Nederländerna som anser Israel vara en rasistisk apartheid-liknande regim och Kamal Hussein, före detta Bangladeshs utrikesminister. Alan Dershowitz avfärdade Falk som trångsynt och som någon som hade bestämt sig långt innan han började någon ”utredning”. I Dershowitz syn, att utse Falk är jämförbart med: ”Tänk dej att FN utser David Duke att rapportera om hur svarta diskriminerar vita eller Hugo Chávez att rapportera om amerikansk utrikespolitik, eller Mohammad Ahmadinejad att undersöka om Förintelsen inträffade. ”

Under 2008 utsåg FN:s ”människorättsråd” (UNHRC) officiellt Falk till sex år som ”FN: s särskilde rapportör” för ”situationen för de mänskliga rättigheterna i de palestinska områdena som ockuperats sedan 1967.” Jag antar att Noam Chomsky inte var tillgänglig. USA:s ambassadör till FN, John Bolton förklarade varför Falk valdes: ”Han valdes av en anledning, och anledningen är att han inte har en objektiv bedömning – målet är att hitta mer ammunition för att gå efter Israel.”

Den nya kommissionen nådde sina slutsatser långt innan det ens var sammankallad. I Falks ord var syftet med uppdraget detta: ”Den centrala frågan är att fråga om Israel har använt övervåld att svara på de palestinska politiska demonstrationerna.” Notera att han och hans hjälpredor hade inget intresse av de otaliga terroristdåden och raketattackerna mot israeliska civila som utförts av palestinierna. I själva verket kom Falk huvudsak ut till förmån för den palestinska terrorismen redan innan kommissionen inledde sitt arbete: ”Man utvärderar huruvida villkoren för arbetet är sådana att de ger palestinierna någon form av rätt till motstånd. Och om de har den rätten, vad är gränserna för denna rätt? ”Den enda skillnaden mellan terrorism och ”motstånd” beror helt på om den inte Falk godkänner det. Falk använde samma möjlighet att fördöma Israel som en kolonialistisk enhet.

I maj 2008, och med tanke på hans tidiga kampanjer mot Israel på uppdrag av FN, vägrade Israel att låta Falk komma in i landet alls som FN-representant. Han försökte smyga sig in igen i december, greps och kvarhölls under 30 timmar på Ben Gurionflygplatsen och sedan hårdhänt utsparkad. Falk ingår i den lilla klubben av antisemiter så extrema att Israel vägrar att låta dem komma in i landet. Av ”akademiker” som är spärrade från att komma in Israel, är Falk aktier moraliskt jämställda med nynazistiska Norman Finkelstein, som avhystes från Israel tack vare Finkelsteins intima band till Hezb’Allah-terroristerna. (Även Noam Chomsky och många andra flagranta antisemiter kommer in i Israel hela tiden utan problem, och många hållder föredrag på israeliska universitet. Israel avvisar endast de allra värsta kollaboratörerna med terrorism!)

När Falk vräktes, citerade det israeliska inrikesministeriet uttryckligen Falks lång anti-Israeliska hatpropaganda i sitt beslut att förbjuda hans tillträde. Simona Halperin, chef för International Organization and Human Rights department kallade Falk ”helt osaklig” och citerar hans jämförelser av israelerna med nazister och av Israels agerande mot palestinierna med Förintelsen. Uri Yablonka kommenterade i den israeliska dagstidningen Maariv,  om utvisningen av Falk: ”Det är inte varje dag som UD beslutar att förbjuda ett högre FN-sändebud från att komma in Israel, särskilt när den berörda personen är en judisk akademiker. Men i fallet med professor Richard Falk från USA gjorde Israel ett undantag. Detta berodde på att tidigare Falk uttryckt stöd för självmordsattacker och jämfört Israels verksamhet med det av nazisterna.” Maarivs redaktör avfärdade Falk som en motbjudande galning.

När Israel lanserade sin anti-terrorkampanj i Gaza 2008, ”Cast Lead” upprepade Falk och mekaniskt fördömde alla israeliska försvarsaktiviteter som ”krigsförbrytelser”. Tydligen – den enda formen av judiskt självförsvar mot Hamas raketer som Falk är villig att godkänna är total kapitulation. Även angrepp på fartyg fulla med vapen på väg till Islamofascist-terrorister är ”kriminell”, enligt Falk, och ett missbruk av palestinska rättigheter. Han har upprepade gånger efterlyst Nürnberg-stil åtal av israeliska ledare för ”krigsförbrytelser”. Falk står inte över ren förfalskning när det kommer till hans prettifying av Hamas eller demonisering av Israel.

När det gäller Falks andra politiska organisationer, listar Kathy Shaidle några av dessa: ”Falk är en framstående medlem av International Association of Demokratic Lawyers, som CIA en gång karakteriserade som ”en av de mest användbara kommunistiska frontorganisationerna som står till förfogande för det sovjetiska kommunistpartiet. ”Idag är Falk ordförande för Nuclear Age Peace Foundation, vars rekommenderade strategi för att bekämpa terrorism är att öka USA:s stöd till de länder som fungerar som en grogrund för terrorister.” The New Republics Martin Peretz insisterar på att han ”finner brott mot mänskliga rättigheter till Höger och Vänster men när han har tänkt efter, bara till höger.”

Kathie Shaidle summerar Falk upp så här: ”Var Falk bara en obskyr snackare i Speaker’s Corner, kunde hans åsikter om terrorattackerna den 11 september 2001 avskrivas som gormande från en sorgligt förvriden individ. Men Falks entusiasm för konspirationsteorier kastar allvarliga tvivel över nivåerna av objektivitet och kompetens han kommer att innebära i sin nya ”undersökande position” i FN. Till skillnad från den vetenskapliga metoden eller andra rationella metoder för att härleda fakta, arbetar konspirationsteorier bakåt från ofta svaga ”bevis” för att ”bevisa” att conspirationer är förutbestämda teorier. Richard Falk har offentligt ställt sig  bakom radikal islam emot Amerika och Israel i tre decennier, med lite hänsyn till fakta och bevis. Med tanke på hans lättlurade stöd för bisarra 9/11-”uppenbarelser” har kritiker goda skäl att misstänka att som FN:utredare, ”lämnar Falk mycket att önska.”

Som Hamas’ hitman som tjänar FN-kommissionen levererade Falk verkligen varorna, som förväntat.

Om The Golani Snowman

I am an international spy, selling my goods to the highest bidder.
Det här inlägget postades i antisemitism, Israel. Bokmärk permalänken.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s